La setmana vinent hauran d'informar al consistori sobre l'interès per la prorrogació de contractes d'adjudicació, i disposaran fins al dia 10 de juliol per a retirar el producte dels seus llocs per a la posterior obra de renovació en la coberta


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora de Comerç, Maria Romero, han tornat a reunir-se amb els venedors i venedores que disposen d'un lloc en el Mercat Municipal de la ciutat, per a analitzar l'actualitat de l'edifici municipal i acordar i traslladar els períodes d'execució de les obres de la coberta, que s'iniciaran a mitjan juliol per a “donar fins al dia deu d'eixe mateix mes perquè es retiren els productes que puguen estar emmagatzemats en cadascun dels llocs, i així preveure amb la suficient antelació els treballs de substitució de la coberta de l'edifici”, com ha detallat Romero. Però no ha sigut l'únic punt tractat durant la trobada, ja que a més també “hem traslladat als adjudicataris dels llocs la necessitat de seguir adaptant-nos a una Ordenança Municipal que en alguns punts puga crear controvèrsia, ja que precisament fa unes setmanes ja vam parlar amb ells i elles per a l'adaptació de l'Ordenança als horaris, serveis i labors que en el Mercat es realitzen, perquè tant els venedors i venedores com els propis usuaris i usuàries puguen gaudir a partir del mes de setembre d'un servei municipal millor gestionat i adaptat a les seues necessitats i reclamacions”. La mateixa alcaldessa, també ha volgut deixar clar el període d'execució de les obres de substitució de la coberta del Mercat, ja que com els ha traslladat, “el període d'execució serà de 45 dies, la qual cosa sumat a les possibles jornades festives dels mesos de juliol i agost, o els problemes que esperem que no sorgisquen però que no es poden controlar a nivell de meteorologia, faran que s'haja pogut allargar fins al dia 10 de juliol el final de període en el qual els llocs han de quedar totalment buits perquè els treballs d'extracció en la coberta siguen segurs i es puguen realitzar dins del termini i en la forma escaient”. Les representants municipals ja han informat sobre “el compliment per part de l'empresa encarregada dels treballs en la coberta en la redacció del pla d'extracció o del projecte global de l'obra, així que esperem que una vegada iniciades les obres, puguen estar acabades en eixe màxim de dos mesos que s'havia plantejat des del primer moment”.